Confidențialitate

Vă mulțumim pentru vizitarea site-ului www.businessmentoringhouse.ro denumit în continuare “Site-ul”. Notiunea de “Site” include de asemenea și newsletter-ul sau mesajele email transmise de Companie. Utilizarea Site-ului este supusă unui Contract de Utilizare între dumneavoastră, persoană fizică, și Aliz Kosza I.I. (denumită in continuare “Compania”, “noi”).

Site-ul este administrat de către Aliz Kosza I.I. și este compus din diferite website-uri și pagini web. Website-urile vă sunt oferite cu condiția acceptării dumneavoastră fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în acestea. Utilizarea website-urilor de către dumneavoastră constituie acceptarea acestor termeni, condiții și notificări de către dumneavoastră. 

Compania în calitate de autor, proprietar, administrator al website-ului www.businessmentoringhouse.ro  se angajează să păstreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră. Toate datele colectate in cursul vizitelor pe site-ul nostru web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România.

Compania utilizează metode și tehnici de securitate, dar si politici interne si proceduri de lucru aplicabile salariaților, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și asigura persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terțe persoane decât în condițiile legii.

De asemenea, beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularele existente pe site.

Prin accesarea site-ului www.businessmentoringhouse.ro , a aplicațiilor și serviciilor oferite de Companie vă exprimați în mod automat acordul  necondiționat cu prevederile Politicii de confidențialitate de faţă precum și a oricăror versiuni aplicabile la momentul accesării.

Pot exista anumite situații  în care vi se solicită furnizarea de date cu caracter personal. Aceste situații sunt exemplificate, nelimitativ, în continuare: accesarea de formulare, accesarea sau utilizarea aplicațiilor oferite de Companie, completarea de chestionare, angajarea unor raporturi juridice de orice fel cu Compania etc.

Prin definiție, în categoria de informații (date) cu caracter personal pot fi incluse:  nume și prenume, sexul, semnătura, data şi locul nașterii, date din actele de stare civilă,  date din permisul de conducere, date din certificatul de înmatriculare, telefon, fax, adresa de e-mail, profesie, loc de muncă,  date bancare, obișnuințe, preferințe, comportament,  CNP, serie şi număr act de identitate, etc.

Relativ la orice date cu caracter personal se aplică prevederile din prezenta Politică de confidențialitate.

Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mică informație cu privire la datele dumneavoastră personale. Se pot obține însă informații în mod automat, la vizitarea site-ului, serverul de web înregistrând numele furnizorului dumneavoastră de servicii internet, precum și site-ul web de la care ne vizitați, dar acestea nu pot fi  asociate vreunei persoane. Alte date personale vor fi memorate numai dacă sunt oferite voluntar de dumneavoastră.

Informațiile cu caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se pot referi la preferințele și interesele dumneavoastră pot fi utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, vă informăm că beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor cu caracter personal furnizate. Aceste drepturi se pot exercita prin transmiterea la sediul societății noastre a unei cereri scrise, datate și semnate în original de către titularul cererii.

Compania își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul Politicii de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a fi la curent cu eventualele modificări aplicabile.